sadəlövhlük

sadəlövhlük
bax sadədillik. . . Hətta millətin dərisini soyan adamlar da millətpərəstlikdən dəm vurub, millət belə gəldi, millət belə getdi deyirlər. Bunların söylədiklərinə inanmaq . . sadəlövhlük deyilmi? F. K.. <Qədir> aldandığını, bu bağışlanmaz sadəlövhlüyünü bir də xatırladı. M. C.. Sadəlövhlük etmək – ürəyi təmiz olduğuna görə hər şeyə inanmaq, yaxud avamcasına hərəkət etmək. Biz düşünürdük ki, yoldaşımız Haşım sadəlövhlük edərək, heç də inspektorun bilməsi lazım olmayan sirrimizi açmışdır. T. Ş. S.. Ancaq onda, onunla heç bilmirəm niyə mən; Sadəlövhlük edərək; Yeyibiçdim sübhəcən. Z. Xəlil.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • sadəlik — is. 1. Sadə şeyin halı, bəsitlik. Layihənin sadəliyi. 2. məc. Sadədillik, safürəklilik, düzürəklilik, hiyləbilməzlik, avamlıq dərəcəsinə çatan sadəlövhlük. Sadəliyindən, avamlığından <Səriyyə> hələ də başına gələn müsibəti tamamilə dərk edə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • türkəsaya(q)lıq — is. Türkəsayaq adamın xasiyyəti; sadədillik, sadəlövhlük, ürəyisadəlik (bəzən «avamlıq» mənasında işlənir). Rüstəm kişi sədrin fikrini axıra qədər bilmək üçün özünü türkəsayalığa vurdu. M. İ …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təntiklik — is. dan. 1. Sadədillik, sadəlövhlük. 2. Ağzı söz tutmama, sözləri aydın deyə bilməmə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”